0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

56

[ötvenhat]

56

[ötvenhat]

56

[ötvenhat]

[lima puluh enam]

33

[harminchárom]

33

[harminchárom]

33

[harminchárom]

[tiga puluh tiga]

24

[huszonnégy]

24

[huszonnégy]

24

[huszonnégy]

[dua puluh empat]

77

[hetvenhét]

77

[hetvenhét]

77

[hetvenhét]

[tujuh puluh tujuh]

56
[ötvenhat]
[lima puluh enam]
33
[harminchárom]
[tiga puluh tiga]
24
[huszonnégy]
[dua puluh empat]
77
[hetvenhét]
[tujuh puluh tujuh]