0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

27

[քսանյոթ]

[k’sanyot’]

27

[քսանյոթ]

[k’sanyot’]

27

[քսանյոթ]

[k’sanyot’]

[dua puluh tujuh]

43

[քառասուներեք]

[k’arrasunerek’]

43

[քառասուներեք]

[k’arrasunerek’]

43

[քառասուներեք]

[k’arrasunerek’]

[empat puluh tiga]

87

[ութանասունյոթ]

[ut’anasunyot’]

87

[ութանասունյոթ]

[ut’anasunyot’]

87

[ութանասունյոթ]

[ut’anasunyot’]

[delapan puluh tujuh]

2

[երկու]

[yerku]

2

[երկու]

[yerku]

2

[երկու]

[yerku]

[dua]

27
[քսանյոթ]
[k’sanyot’]
[dua puluh tujuh]
43
[քառասուներեք]
[k’arrasunerek’]
[empat puluh tiga]
87
[ութանասունյոթ]
[ut’anasunyot’]
[delapan puluh tujuh]
2
[երկու]
[yerku]
[dua]