0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

72

[tujuh puluh dua]

72

[tujuh puluh dua]

72

[tujuh puluh dua]

[tujuh puluh dua]

70

[tujuh puluh]

70

[tujuh puluh]

70

[tujuh puluh]

[tujuh puluh]

20

[dua puluh]

20

[dua puluh]

20

[dua puluh]

[dua puluh]

84

[delapan puluh empat]

84

[delapan puluh empat]

84

[delapan puluh empat]

[delapan puluh empat]

72
[tujuh puluh dua]
[tujuh puluh dua]
70
[tujuh puluh]
[tujuh puluh]
20
[dua puluh]
[dua puluh]
84
[delapan puluh empat]
[delapan puluh empat]