0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

58

[ორმოცდათვრამეტი]

[ormotsdatvramet'i]

58

[ორმოცდათვრამეტი]

[ormotsdatvramet'i]

58

[ორმოცდათვრამეტი]

[ormotsdatvramet'i]

[lima puluh delapan]

86

[ოთხმოცდაექვსი]

[otkhmotsdaekvsi]

86

[ოთხმოცდაექვსი]

[otkhmotsdaekvsi]

86

[ოთხმოცდაექვსი]

[otkhmotsdaekvsi]

[delapan puluh enam]

46

[ორმოცდაექვსი]

[ormotsdaekvsi]

46

[ორმოცდაექვსი]

[ormotsdaekvsi]

46

[ორმოცდაექვსი]

[ormotsdaekvsi]

[empat puluh enam]

25

[ოცდახუთი]

[otsdakhuti]

25

[ოცდახუთი]

[otsdakhuti]

25

[ოცდახუთი]

[otsdakhuti]

[dua puluh lima]

58
[ორმოცდათვრამეტი]
[ormotsdatvramet'i]
[lima puluh delapan]
86
[ოთხმოცდაექვსი]
[otkhmotsdaekvsi]
[delapan puluh enam]
46
[ორმოცდაექვსი]
[ormotsdaekvsi]
[empat puluh enam]
25
[ოცდახუთი]
[otsdakhuti]
[dua puluh lima]