0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

93

[drieënnegentig]

93

[drieënnegentig]

93

[drieënnegentig]

[sembilan puluh tiga]

60

[zestig]

60

[zestig]

60

[zestig]

[enam puluh]

45

[vijfenveertig]

45

[vijfenveertig]

45

[vijfenveertig]

[empat puluh lima]

22

[tweeëntwintig]

22

[tweeëntwintig]

22

[tweeëntwintig]

[dua puluh dua]

93
[drieënnegentig]
[sembilan puluh tiga]
60
[zestig]
[enam puluh]
45
[vijfenveertig]
[empat puluh lima]
22
[tweeëntwintig]
[dua puluh dua]