0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

27

[vinte e sete]

27

[vinte e sete]

27

[vinte e sete]

[dua puluh tujuh]

79

[setenta e nove]

79

[setenta e nove]

79

[setenta e nove]

[tujuh puluh sembilan]

66

[sessenta e seis]

66

[sessenta e seis]

66

[sessenta e seis]

[enam puluh enam]

15

[quinze]

15

[quinze]

15

[quinze]

[lima belas]

27
[vinte e sete]
[dua puluh tujuh]
79
[setenta e nove]
[tujuh puluh sembilan]
66
[sessenta e seis]
[enam puluh enam]
15
[quinze]
[lima belas]