0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

91

[deväťdesiatjeden]

91

[deväťdesiatjeden]

91

[deväťdesiatjeden]

[sembilan puluh satu]

85

[osemdesiatpäť]

85

[osemdesiatpäť]

85

[osemdesiatpäť]

[delapan puluh lima]

93

[deväťdesiattri]

93

[deväťdesiattri]

93

[deväťdesiattri]

[sembilan puluh tiga]

34

[tridsaťštyri]

34

[tridsaťštyri]

34

[tridsaťštyri]

[tiga puluh empat]

91
[deväťdesiatjeden]
[sembilan puluh satu]
85
[osemdesiatpäť]
[delapan puluh lima]
93
[deväťdesiattri]
[sembilan puluh tiga]
34
[tridsaťštyri]
[tiga puluh empat]