0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

43

[dyzetёetre]

43

[dyzetёetre]

43

[dyzetёetre]

[empat puluh tiga]

97

[nёntёdhjetёeshtatё]

97

[nёntёdhjetёeshtatё]

97

[nёntёdhjetёeshtatё]

[sembilan puluh tujuh]

79

[shtatёdhjetёenёntё]

79

[shtatёdhjetёenёntё]

79

[shtatёdhjetёenёntё]

[tujuh puluh sembilan]

13

[trembёdhjetё]

13

[trembёdhjetё]

13

[trembёdhjetё]

[tiga belas]

43
[dyzetёetre]
[empat puluh tiga]
97
[nёntёdhjetёeshtatё]
[sembilan puluh tujuh]
79
[shtatёdhjetёenёntё]
[tujuh puluh sembilan]
13
[trembёdhjetё]
[tiga belas]