0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

77

[седамдесет и седам]

[sedamdeset i sedam]

77

[седамдесет и седам]

[sedamdeset i sedam]

77

[седамдесет и седам]

[sedamdeset i sedam]

[tujuh puluh tujuh]

96

[деведесет и шест]

[devedeset i šest]

96

[деведесет и шест]

[devedeset i šest]

96

[деведесет и шест]

[devedeset i šest]

[sembilan puluh enam]

87

[осамдесет и седам]

[osamdeset i sedam]

87

[осамдесет и седам]

[osamdeset i sedam]

87

[осамдесет и седам]

[osamdeset i sedam]

[delapan puluh tujuh]

9

[девет]

[devet]

9

[девет]

[devet]

9

[девет]

[devet]

[sembilan]

77
[седамдесет и седам]
[sedamdeset i sedam]
[tujuh puluh tujuh]
96
[деведесет и шест]
[devedeset i šest]
[sembilan puluh enam]
87
[осамдесет и седам]
[osamdeset i sedam]
[delapan puluh tujuh]
9
[девет]
[devet]
[sembilan]