0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

61

[sextioett]

61

[sextioett]

61

[sextioett]

[enam puluh satu]

4

[fyra]

4

[fyra]

4

[fyra]

[empat]

63

[sextiotre]

63

[sextiotre]

63

[sextiotre]

[enam puluh tiga]

69

[sextionio]

69

[sextionio]

69

[sextionio]

[enam puluh sembilan]

61
[sextioett]
[enam puluh satu]
4
[fyra]
[empat]
63
[sextiotre]
[enam puluh tiga]
69
[sextionio]
[enam puluh sembilan]