0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

10

[பத்து]

[Pattu]

10

[பத்து]

[Pattu]

10

[பத்து]

[Pattu]

[sepuluh]

84

[எண்பத்து நான்கு]

[Eṇpattu nāṉku]

84

[எண்பத்து நான்கு]

[Eṇpattu nāṉku]

84

[எண்பத்து நான்கு]

[Eṇpattu nāṉku]

[delapan puluh empat]

42

[நாற்பத்தி இரண்டு]

[Nāṟpatti iraṇṭu]

42

[நாற்பத்தி இரண்டு]

[Nāṟpatti iraṇṭu]

42

[நாற்பத்தி இரண்டு]

[Nāṟpatti iraṇṭu]

[empat puluh dua]

96

[தொண்ணூற்று ஆறு]

[Toṇṇūṟṟu āṟu]

96

[தொண்ணூற்று ஆறு]

[Toṇṇūṟṟu āṟu]

96

[தொண்ணூற்று ஆறு]

[Toṇṇūṟṟu āṟu]

[sembilan puluh enam]

10
[பத்து]
[Pattu]
[sepuluh]
84
[எண்பத்து நான்கு]
[Eṇpattu nāṉku]
[delapan puluh empat]
42
[நாற்பத்தி இரண்டு]
[Nāṟpatti iraṇṭu]
[empat puluh dua]
96
[தொண்ணூற்று ஆறு]
[Toṇṇūṟṟu āṟu]
[sembilan puluh enam]