0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

16

[สิบหก]

16

[สิบหก]

16

[สิบหก]

[enam belas]

53

[ห้าสิบสาม]

53

[ห้าสิบสาม]

53

[ห้าสิบสาม]

[lima puluh tiga]

10

[สิบ]

10

[สิบ]

10

[สิบ]

[sepuluh]

24

[ยี่สิบสี่]

24

[ยี่สิบสี่]

24

[ยี่สิบสี่]

[dua puluh empat]

16
[สิบหก]
[enam belas]
53
[ห้าสิบสาม]
[lima puluh tiga]
10
[สิบ]
[sepuluh]
24
[ยี่สิบสี่]
[dua puluh empat]