0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

56

[ห้าสิบหก]

56

[ห้าสิบหก]

56

[ห้าสิบหก]

[lima puluh enam]

77

[เจ็ดสิบเจ็ด]

77

[เจ็ดสิบเจ็ด]

77

[เจ็ดสิบเจ็ด]

[tujuh puluh tujuh]

80

[แปดสิบ]

80

[แปดสิบ]

80

[แปดสิบ]

[delapan puluh]

87

[แปดสิบเจ็ด]

87

[แปดสิบเจ็ด]

87

[แปดสิบเจ็ด]

[delapan puluh tujuh]

56
[ห้าสิบหก]
[lima puluh enam]
77
[เจ็ดสิบเจ็ด]
[tujuh puluh tujuh]
80
[แปดสิบ]
[delapan puluh]
87
[แปดสิบเจ็ด]
[delapan puluh tujuh]