0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

95

[ተስዓንሓሙሽተን]

[tesi‘aniḥamushiteni]

95

[ተስዓንሓሙሽተን]

[tesi‘aniḥamushiteni]

95

[ተስዓንሓሙሽተን]

[tesi‘aniḥamushiteni]

[sembilan puluh lima]

16

[ዓሰርተሽዱሽተ]

[‘aseriteshidushite]

16

[ዓሰርተሽዱሽተ]

[‘aseriteshidushite]

16

[ዓሰርተሽዱሽተ]

[‘aseriteshidushite]

[enam belas]

63

[ሱሳንሰለስተን]

[susaniselesiteni]

63

[ሱሳንሰለስተን]

[susaniselesiteni]

63

[ሱሳንሰለስተን]

[susaniselesiteni]

[enam puluh tiga]

99

[ተስዓንትሽዓተን]

[tesi‘anitishi‘ateni]

99

[ተስዓንትሽዓተን]

[tesi‘anitishi‘ateni]

99

[ተስዓንትሽዓተን]

[tesi‘anitishi‘ateni]

[sembilan puluh sembilan]

95
[ተስዓንሓሙሽተን]
[tesi‘aniḥamushiteni]
[sembilan puluh lima]
16
[ዓሰርተሽዱሽተ]
[‘aseriteshidushite]
[enam belas]
63
[ሱሳንሰለስተን]
[susaniselesiteni]
[enam puluh tiga]
99
[ተስዓንትሽዓተን]
[tesi‘anitishi‘ateni]
[sembilan puluh sembilan]