0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

72

[yetmiş iki]

72

[yetmiş iki]

72

[yetmiş iki]

[tujuh puluh dua]

27

[yirmi yedi]

27

[yirmi yedi]

27

[yirmi yedi]

[dua puluh tujuh]

10

[on]

10

[on]

10

[on]

[sepuluh]

36

[otuz altı]

36

[otuz altı]

36

[otuz altı]

[tiga puluh enam]

72
[yetmiş iki]
[tujuh puluh dua]
27
[yirmi yedi]
[dua puluh tujuh]
10
[on]
[sepuluh]
36
[otuz altı]
[tiga puluh enam]