0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

33

[otuz üç]

33

[otuz üç]

33

[otuz üç]

[tiga puluh tiga]

63

[altmış üç]

63

[altmış üç]

63

[altmış üç]

[enam puluh tiga]

8

[sekiz]

8

[sekiz]

8

[sekiz]

[delapan]

1

[bir]

1

[bir]

1

[bir]

[satu]

33
[otuz üç]
[tiga puluh tiga]
63
[altmış üç]
[enam puluh tiga]
8
[sekiz]
[delapan]
1
[bir]
[satu]