0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

16

[пшIыкIухы]

[pshIykIuhy]

16

[пшIыкIухы]

[pshIykIuhy]

16

[пшIыкIухы]

[pshIykIuhy]

[თექვსმეტი]

[tekvsmet'i]

31

[щэкIырэ зырэ]

[shhjekIyrje zyrje]

31

[щэкIырэ зырэ]

[shhjekIyrje zyrje]

31

[щэкIырэ зырэ]

[shhjekIyrje zyrje]

[ოცდათერთმეტი]

[otsdatertmet'i]

17

[пшIыкIублы]

[pshIykIubly]

17

[пшIыкIублы]

[pshIykIubly]

17

[пшIыкIублы]

[pshIykIubly]

[ჩვიდმეტი]

[chvidmet'i]

61

[тIокIищрэ зырэ]

[tIokIishhrje zyrje]

61

[тIокIищрэ зырэ]

[tIokIishhrje zyrje]

61

[тIокIищрэ зырэ]

[tIokIishhrje zyrje]

[სამოცდაერთი]

[samotsdaerti]
16
[пшIыкIухы]
[pshIykIuhy]
[თექვსმეტი]
[tekvsmet'i]
31
[щэкIырэ зырэ]
[shhjekIyrje zyrje]
[ოცდათერთმეტი]
[otsdatertmet'i]
17
[пшIыкIублы]
[pshIykIubly]
[ჩვიდმეტი]
[chvidmet'i]
61
[тIокIищрэ зырэ]
[tIokIishhrje zyrje]
[სამოცდაერთი]
[samotsdaerti]