0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

68

[agt en sestig]

68

[agt en sestig]

68

[agt en sestig]

[სამოცდარვა]

[samotsdarva]

19

[negentien]

19

[negentien]

19

[negentien]

[ცხრამეტი]

[tskhramet'i]

70

[sewentig]

70

[sewentig]

70

[sewentig]

[სამოცდაათი]

[samotsdaati]

36

[ses en dertig]

36

[ses en dertig]

36

[ses en dertig]

[ოცდათექვსმეტი]

[otsdatekvsmet'i]
68
[agt en sestig]
[სამოცდარვა]
[samotsdarva]
19
[negentien]
[ცხრამეტი]
[tskhramet'i]
70
[sewentig]
[სამოცდაათი]
[samotsdaati]
36
[ses en dertig]
[ოცდათექვსმეტი]
[otsdatekvsmet'i]