0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

47

[አርባ ሰባት]

[āriba sebati]

47

[አርባ ሰባት]

[āriba sebati]

47

[አርባ ሰባት]

[āriba sebati]

[ორმოცდაშვიდი]

[ormotsdashvidi]

26

[ሃያ ስድስት]

[haya sidisiti]

26

[ሃያ ስድስት]

[haya sidisiti]

26

[ሃያ ስድስት]

[haya sidisiti]

[ოცდაექვსი]

[otsdaekvsi]

52

[ሃምሳ ሁለት]

[hamisa huleti]

52

[ሃምሳ ሁለት]

[hamisa huleti]

52

[ሃምሳ ሁለት]

[hamisa huleti]

[ორმოცდათორმეტი]

[ormotsdatormet'i]

59

[ሃምሣ ዘጠኝ]

[hamiša zet’enyi]

59

[ሃምሣ ዘጠኝ]

[hamiša zet’enyi]

59

[ሃምሣ ዘጠኝ]

[hamiša zet’enyi]

[ორმოცდაცხრამეტი]

[ormotsdatskhramet'i]
47
[አርባ ሰባት]
[āriba sebati]
[ორმოცდაშვიდი]
[ormotsdashvidi]
26
[ሃያ ስድስት]
[haya sidisiti]
[ოცდაექვსი]
[otsdaekvsi]
52
[ሃምሳ ሁለት]
[hamisa huleti]
[ორმოცდათორმეტი]
[ormotsdatormet'i]
59
[ሃምሣ ዘጠኝ]
[hamiša zet’enyi]
[ორმოცდაცხრამეტი]
[ormotsdatskhramet'i]