0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

4

[አራት]

[ārati]

4

[አራት]

[ārati]

4

[አራት]

[ārati]

[ოთხი]

[otkhi]

69

[ስልሳ ዘጠኝ]

[silisa zet’enyi]

69

[ስልሳ ዘጠኝ]

[silisa zet’enyi]

69

[ስልሳ ዘጠኝ]

[silisa zet’enyi]

[სამოცდაცხრა]

[samotsdatskhra]

11

[አስራ አንድ]

[āsira ānidi]

11

[አስራ አንድ]

[āsira ānidi]

11

[አስራ አንድ]

[āsira ānidi]

[თერთმეტი]

[tertmet'i]

22

[ሃያ ሁለት]

[haya huleti]

22

[ሃያ ሁለት]

[haya huleti]

22

[ሃያ ሁለት]

[haya huleti]

[ოცდაორი]

[otsdaori]
4
[አራት]
[ārati]
[ოთხი]
[otkhi]
69
[ስልሳ ዘጠኝ]
[silisa zet’enyi]
[სამოცდაცხრა]
[samotsdatskhra]
11
[አስራ አንድ]
[āsira ānidi]
[თერთმეტი]
[tertmet'i]
22
[ሃያ ሁለት]
[haya huleti]
[ოცდაორი]
[otsdaori]