0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

96

[дзевяноста шэсць]

[dzevyanosta shests’]

96

[дзевяноста шэсць]

[dzevyanosta shests’]

96

[дзевяноста шэсць]

[dzevyanosta shests’]

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

[otkhmotsdatekvsmet'i]

2

[два]

[dva]

2

[два]

[dva]

2

[два]

[dva]

[ორი]

[ori]

18

[васемнаццаць]

[vasemnatstsats’]

18

[васемнаццаць]

[vasemnatstsats’]

18

[васемнаццаць]

[vasemnatstsats’]

[თვრამეტი]

[tvramet'i]

14

[чатырнаццаць]

[chatyrnatstsats’]

14

[чатырнаццаць]

[chatyrnatstsats’]

14

[чатырнаццаць]

[chatyrnatstsats’]

[თოთხმეტი]

[totkhmet'i]
96
[дзевяноста шэсць]
[dzevyanosta shests’]
[ოთხმოცდათექვსმეტი]
[otkhmotsdatekvsmet'i]
2
[два]
[dva]
[ორი]
[ori]
18
[васемнаццаць]
[vasemnatstsats’]
[თვრამეტი]
[tvramet'i]
14
[чатырнаццаць]
[chatyrnatstsats’]
[თოთხმეტი]
[totkhmet'i]