0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

88

[osamdeset i osam]

88

[osamdeset i osam]

88

[osamdeset i osam]

[ოთხმოცდარვა]

[otkhmotsdarva]

64

[šezdeset i četiri]

64

[šezdeset i četiri]

64

[šezdeset i četiri]

[სამოცდაოთხი]

[samotsdaotkhi]

77

[sedamdeset i sedam]

77

[sedamdeset i sedam]

77

[sedamdeset i sedam]

[სამოცდაჩვიდმეტი]

[samotsdachvidmet'i]

92

[devedeset i dva]

92

[devedeset i dva]

92

[devedeset i dva]

[ოთხმოცდათორმეტი]

[otkhmotsdatormet'i]
88
[osamdeset i osam]
[ოთხმოცდარვა]
[otkhmotsdarva]
64
[šezdeset i četiri]
[სამოცდაოთხი]
[samotsdaotkhi]
77
[sedamdeset i sedam]
[სამოცდაჩვიდმეტი]
[samotsdachvidmet'i]
92
[devedeset i dva]
[ოთხმოცდათორმეტი]
[otkhmotsdatormet'i]