0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

90

[neunzig]

90

[neunzig]

90

[neunzig]

[ოთხმოცდაათი]

[otkhmotsdaati]

50

[fünfzig]

50

[fünfzig]

50

[fünfzig]

[ორმოცდაათი]

[ormotsdaati]

1

[eins]

1

[eins]

1

[eins]

[ერთი]

[erti]

99

[neunundneunzig]

99

[neunundneunzig]

99

[neunundneunzig]

[ოთხმოცდაცხრამეტი]

[otkhmotsdatskhramet'i]
90
[neunzig]
[ოთხმოცდაათი]
[otkhmotsdaati]
50
[fünfzig]
[ორმოცდაათი]
[ormotsdaati]
1
[eins]
[ერთი]
[erti]
99
[neunundneunzig]
[ოთხმოცდაცხრამეტი]
[otkhmotsdatskhramet'i]