0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

79

[seitsekümmend üheksa]

79

[seitsekümmend üheksa]

79

[seitsekümmend üheksa]

[სამოცდაცხრამეტი]

[samotsdatskhramet'i]

92

[üheksakümmend kaks]

92

[üheksakümmend kaks]

92

[üheksakümmend kaks]

[ოთხმოცდათორმეტი]

[otkhmotsdatormet'i]

48

[nelikümmend kaheksa]

48

[nelikümmend kaheksa]

48

[nelikümmend kaheksa]

[ორმოცდარვა]

[ormotsdarva]

50

[viiskümmend]

50

[viiskümmend]

50

[viiskümmend]

[ორმოცდაათი]

[ormotsdaati]
79
[seitsekümmend üheksa]
[სამოცდაცხრამეტი]
[samotsdatskhramet'i]
92
[üheksakümmend kaks]
[ოთხმოცდათორმეტი]
[otkhmotsdatormet'i]
48
[nelikümmend kaheksa]
[ორმოცდარვა]
[ormotsdarva]
50
[viiskümmend]
[ორმოცდაათი]
[ormotsdaati]