0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

29

[kaksikymmentäyhdeksän]

29

[kaksikymmentäyhdeksän]

29

[kaksikymmentäyhdeksän]

[ოცდაცხრა]

[otsdatskhra]

97

[yhdeksänkymmentäseitsemän]

97

[yhdeksänkymmentäseitsemän]

97

[yhdeksänkymmentäseitsemän]

[ოთხმოცდაჩვიდმეტი]

[otkhmotsdachvidmet'i]

35

[kolmekymmentäviisi]

35

[kolmekymmentäviisi]

35

[kolmekymmentäviisi]

[ოცდათხუთმეტი]

[otsdatkhutmet'i]

71

[seitsemänkymmentäyksi]

71

[seitsemänkymmentäyksi]

71

[seitsemänkymmentäyksi]

[სამოცდათერთმეტი]

[samotsdatertmet'i]
29
[kaksikymmentäyhdeksän]
[ოცდაცხრა]
[otsdatskhra]
97
[yhdeksänkymmentäseitsemän]
[ოთხმოცდაჩვიდმეტი]
[otkhmotsdachvidmet'i]
35
[kolmekymmentäviisi]
[ოცდათხუთმეტი]
[otsdatkhutmet'i]
71
[seitsemänkymmentäyksi]
[სამოცდათერთმეტი]
[samotsdatertmet'i]