0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

77

[seitsemänkymmentäseitsemän]

77

[seitsemänkymmentäseitsemän]

77

[seitsemänkymmentäseitsemän]

[სამოცდაჩვიდმეტი]

[samotsdachvidmet'i]

61

[kuusikymmentäyksi]

61

[kuusikymmentäyksi]

61

[kuusikymmentäyksi]

[სამოცდაერთი]

[samotsdaerti]

90

[yhdeksänkymmentä]

90

[yhdeksänkymmentä]

90

[yhdeksänkymmentä]

[ოთხმოცდაათი]

[otkhmotsdaati]

36

[kolmekymmentäkuusi]

36

[kolmekymmentäkuusi]

36

[kolmekymmentäkuusi]

[ოცდათექვსმეტი]

[otsdatekvsmet'i]
77
[seitsemänkymmentäseitsemän]
[სამოცდაჩვიდმეტი]
[samotsdachvidmet'i]
61
[kuusikymmentäyksi]
[სამოცდაერთი]
[samotsdaerti]
90
[yhdeksänkymmentä]
[ოთხმოცდაათი]
[otkhmotsdaati]
36
[kolmekymmentäkuusi]
[ოცდათექვსმეტი]
[otsdatekvsmet'i]