0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

‫42

[ארבעים ושתיים]‬

[arba'im ushtaim]

‫42

[ארבעים ושתיים]‬

[arba'im ushtaim]

‫42

[ארבעים ושתיים]‬

[arba'im ushtaim]

[ორმოცდაორი]

[ormotsdaori]

‫60

[שישים]‬

[shishim]

‫60

[שישים]‬

[shishim]

‫60

[שישים]‬

[shishim]

[სამოცი]

[samotsi]

‫78

[שבעים ושמונה]‬

[shiv'im ushmoneh]

‫78

[שבעים ושמונה]‬

[shiv'im ushmoneh]

‫78

[שבעים ושמונה]‬

[shiv'im ushmoneh]

[სამოცდათვრამეტი]

[samotsdatvramet'i]

‫21

[עשרים ואחת]‬

[essrim w'axat]

‫21

[עשרים ואחת]‬

[essrim w'axat]

‫21

[עשרים ואחת]‬

[essrim w'axat]

[ოცდაერთი]

[otsdaerti]
‫42
[ארבעים ושתיים]‬
[arba'im ushtaim]
[ორმოცდაორი]
[ormotsdaori]
‫60
[שישים]‬
[shishim]
[სამოცი]
[samotsi]
‫78
[שבעים ושמונה]‬
[shiv'im ushmoneh]
[სამოცდათვრამეტი]
[samotsdatvramet'i]
‫21
[עשרים ואחת]‬
[essrim w'axat]
[ოცდაერთი]
[otsdaerti]