0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

३७

[सैंतीस]

[saintees]

३७

[सैंतीस]

[saintees]

३७

[सैंतीस]

[saintees]

[ოცდაჩვიდმეტი]

[otsdachvidmet'i]

६६

[छियासठ]

[chhiyaasath]

६६

[छियासठ]

[chhiyaasath]

६६

[छियासठ]

[chhiyaasath]

[სამოცდაექვსი]

[samotsdaekvsi]

२१

[इक्कीस]

[ikkees]

२१

[इक्कीस]

[ikkees]

२१

[इक्कीस]

[ikkees]

[ოცდაერთი]

[otsdaerti]

१४

[चौदह]

[chaudah]

१४

[चौदह]

[chaudah]

१४

[चौदह]

[chaudah]

[თოთხმეტი]

[totkhmet'i]
३७
[सैंतीस]
[saintees]
[ოცდაჩვიდმეტი]
[otsdachvidmet'i]
६६
[छियासठ]
[chhiyaasath]
[სამოცდაექვსი]
[samotsdaekvsi]
२१
[इक्कीस]
[ikkees]
[ოცდაერთი]
[otsdaerti]
१४
[चौदह]
[chaudah]
[თოთხმეტი]
[totkhmet'i]