0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

३२

[बत्तीस]

[battees]

३२

[बत्तीस]

[battees]

३२

[बत्तीस]

[battees]

[ოცდათორმეტი]

[otsdatormet'i]

७३

[तिहत्तर]

[tihattar]

७३

[तिहत्तर]

[tihattar]

७३

[तिहत्तर]

[tihattar]

[სამოცდაცამეტი]

[samotsdatsamet'i]

६१

[इकसठ]

[ikasath]

६१

[इकसठ]

[ikasath]

६१

[इकसठ]

[ikasath]

[სამოცდაერთი]

[samotsdaerti]

[चार]

[chaar]

[चार]

[chaar]

[चार]

[chaar]

[ოთხი]

[otkhi]
३२
[बत्तीस]
[battees]
[ოცდათორმეტი]
[otsdatormet'i]
७३
[तिहत्तर]
[tihattar]
[სამოცდაცამეტი]
[samotsdatsamet'i]
६१
[इकसठ]
[ikasath]
[სამოცდაერთი]
[samotsdaerti]

[चार]
[chaar]
[ოთხი]
[otkhi]