0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

82

[osamdeset i dva]

82

[osamdeset i dva]

82

[osamdeset i dva]

[ოთხმოცდაორი]

[otkhmotsdaori]

78

[sedamdeset i osam]

78

[sedamdeset i osam]

78

[sedamdeset i osam]

[სამოცდათვრამეტი]

[samotsdatvramet'i]

49

[četrdeset i devet]

49

[četrdeset i devet]

49

[četrdeset i devet]

[ორმოცდაცხრა]

[ormotsdatskhra]

36

[trideset i šest]

36

[trideset i šest]

36

[trideset i šest]

[ოცდათექვსმეტი]

[otsdatekvsmet'i]
82
[osamdeset i dva]
[ოთხმოცდაორი]
[otkhmotsdaori]
78
[sedamdeset i osam]
[სამოცდათვრამეტი]
[samotsdatvramet'i]
49
[četrdeset i devet]
[ორმოცდაცხრა]
[ormotsdatskhra]
36
[trideset i šest]
[ოცდათექვსმეტი]
[otsdatekvsmet'i]