0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

60

[hatvan]

60

[hatvan]

60

[hatvan]

[სამოცი]

[samotsi]

100

[száz]

100

[száz]

100

[száz]

[ასი]

[asi]

71

[hetvenegy]

71

[hetvenegy]

71

[hetvenegy]

[სამოცდათერთმეტი]

[samotsdatertmet'i]

41

[negyvenegy]

41

[negyvenegy]

41

[negyvenegy]

[ორმოცდაერთი]

[ormotsdaerti]
60
[hatvan]
[სამოცი]
[samotsi]
100
[száz]
[ასი]
[asi]
71
[hetvenegy]
[სამოცდათერთმეტი]
[samotsdatertmet'i]
41
[negyvenegy]
[ორმოცდაერთი]
[ormotsdaerti]