0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

82

[delapan puluh dua]

82

[delapan puluh dua]

82

[delapan puluh dua]

[ოთხმოცდაორი]

[otkhmotsdaori]

3

[tiga]

3

[tiga]

3

[tiga]

[სამი]

[sami]

62

[enam puluh dua]

62

[enam puluh dua]

62

[enam puluh dua]

[სამოცდაორი]

[samotsdaori]

92

[sembilan puluh dua]

92

[sembilan puluh dua]

92

[sembilan puluh dua]

[ოთხმოცდათორმეტი]

[otkhmotsdatormet'i]
82
[delapan puluh dua]
[ოთხმოცდაორი]
[otkhmotsdaori]
3
[tiga]
[სამი]
[sami]
62
[enam puluh dua]
[სამოცდაორი]
[samotsdaori]
92
[sembilan puluh dua]
[ოთხმოცდათორმეტი]
[otkhmotsdatormet'i]