0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

20

[二十]

[Nijū]

20

[二十]

[Nijū]

20

[二十]

[Nijū]

[ოცი]

[otsi]

96

[九十六]

[Kujūroku]

96

[九十六]

[Kujūroku]

96

[九十六]

[Kujūroku]

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

[otkhmotsdatekvsmet'i]

28

[二十八]

[Nijūhachi]

28

[二十八]

[Nijūhachi]

28

[二十八]

[Nijūhachi]

[ოცდარვა]

[otsdarva]

38

[三十八]

[Sanjūhachi]

38

[三十八]

[Sanjūhachi]

38

[三十八]

[Sanjūhachi]

[ოცდათვრამეტი]

[otsdatvramet'i]
20
[二十]
[Nijū]
[ოცი]
[otsi]
96
[九十六]
[Kujūroku]
[ოთხმოცდათექვსმეტი]
[otkhmotsdatekvsmet'i]
28
[二十八]
[Nijūhachi]
[ოცდარვა]
[otsdarva]
38
[三十八]
[Sanjūhachi]
[ოცდათვრამეტი]
[otsdatvramet'i]