0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

61

[六十一]

[Rokujūichi]

61

[六十一]

[Rokujūichi]

61

[六十一]

[Rokujūichi]

[სამოცდაერთი]

[samotsdaerti]

21

[二十一]

[Nijūichi]

21

[二十一]

[Nijūichi]

21

[二十一]

[Nijūichi]

[ოცდაერთი]

[otsdaerti]

9

[九]

[Kyū]

9

[九]

[Kyū]

9

[九]

[Kyū]

[ცხრა]

[tskhra]

14

[十四]

[Jū shi]

14

[十四]

[Jū shi]

14

[十四]

[Jū shi]

[თოთხმეტი]

[totkhmet'i]
61
[六十一]
[Rokujūichi]
[სამოცდაერთი]
[samotsdaerti]
21
[二十一]
[Nijūichi]
[ოცდაერთი]
[otsdaerti]
9
[九]
[Kyū]
[ცხრა]
[tskhra]
14
[十四]
[Jū shi]
[თოთხმეტი]
[totkhmet'i]