0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

86

[ოთხმოცდაექვსი]

[otkhmotsdaekvsi]

86

[ოთხმოცდაექვსი]

[otkhmotsdaekvsi]

86

[ოთხმოცდაექვსი]

[otkhmotsdaekvsi]

[ოთხმოცდაექვსი]

[otkhmotsdaekvsi]

47

[ორმოცდაშვიდი]

[ormotsdashvidi]

47

[ორმოცდაშვიდი]

[ormotsdashvidi]

47

[ორმოცდაშვიდი]

[ormotsdashvidi]

[ორმოცდაშვიდი]

[ormotsdashvidi]

91

[ოთხმოცდათერთმეტი]

[otkhmotsdatertmet'i]

91

[ოთხმოცდათერთმეტი]

[otkhmotsdatertmet'i]

91

[ოთხმოცდათერთმეტი]

[otkhmotsdatertmet'i]

[ოთხმოცდათერთმეტი]

[otkhmotsdatertmet'i]

44

[ორმოცდაოთხი]

[ormotsdaotkhi]

44

[ორმოცდაოთხი]

[ormotsdaotkhi]

44

[ორმოცდაოთხი]

[ormotsdaotkhi]

[ორმოცდაოთხი]

[ormotsdaotkhi]
86
[ოთხმოცდაექვსი]
[otkhmotsdaekvsi]
[ოთხმოცდაექვსი]
[otkhmotsdaekvsi]
47
[ორმოცდაშვიდი]
[ormotsdashvidi]
[ორმოცდაშვიდი]
[ormotsdashvidi]
91
[ოთხმოცდათერთმეტი]
[otkhmotsdatertmet'i]
[ოთხმოცდათერთმეტი]
[otkhmotsdatertmet'i]
44
[ორმოცდაოთხი]
[ormotsdaotkhi]
[ორმოცდაოთხი]
[ormotsdaotkhi]