0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

61

[სამოცდაერთი]

[samotsdaerti]

61

[სამოცდაერთი]

[samotsdaerti]

61

[სამოცდაერთი]

[samotsdaerti]

[სამოცდაერთი]

[samotsdaerti]

70

[სამოცდაათი]

[samotsdaati]

70

[სამოცდაათი]

[samotsdaati]

70

[სამოცდაათი]

[samotsdaati]

[სამოცდაათი]

[samotsdaati]

80

[ოთხმოცი]

[otkhmotsi]

80

[ოთხმოცი]

[otkhmotsi]

80

[ოთხმოცი]

[otkhmotsi]

[ოთხმოცი]

[otkhmotsi]

56

[ორმოცდათექვსმეტი]

[ormotsdatekvsmet'i]

56

[ორმოცდათექვსმეტი]

[ormotsdatekvsmet'i]

56

[ორმოცდათექვსმეტი]

[ormotsdatekvsmet'i]

[ორმოცდათექვსმეტი]

[ormotsdatekvsmet'i]
61
[სამოცდაერთი]
[samotsdaerti]
[სამოცდაერთი]
[samotsdaerti]
70
[სამოცდაათი]
[samotsdaati]
[სამოცდაათი]
[samotsdaati]
80
[ოთხმოცი]
[otkhmotsi]
[ოთხმოცი]
[otkhmotsi]
56
[ორმოცდათექვსმეტი]
[ormotsdatekvsmet'i]
[ორმოცდათექვსმეტი]
[ormotsdatekvsmet'i]