0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

55

[penkiasdešimt penki]

55

[penkiasdešimt penki]

55

[penkiasdešimt penki]

[ორმოცდათხუთმეტი]

[ormotsdatkhutmet'i]

53

[penkiasdešimt trys]

53

[penkiasdešimt trys]

53

[penkiasdešimt trys]

[ორმოცდაცამეტი]

[ormotsdatsamet'i]

51

[penkiasdešimt vienas]

51

[penkiasdešimt vienas]

51

[penkiasdešimt vienas]

[ორმოცდათერთმეთი]

[ormotsdatertmeti]

8

[aštuoni]

8

[aštuoni]

8

[aštuoni]

[რვა]

[rva]
55
[penkiasdešimt penki]
[ორმოცდათხუთმეტი]
[ormotsdatkhutmet'i]
53
[penkiasdešimt trys]
[ორმოცდაცამეტი]
[ormotsdatsamet'i]
51
[penkiasdešimt vienas]
[ორმოცდათერთმეთი]
[ormotsdatertmeti]
8
[aštuoni]
[რვა]
[rva]