0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

28

[divdesmit astoņi]

28

[divdesmit astoņi]

28

[divdesmit astoņi]

[ოცდარვა]

[otsdarva]

70

[septiņdesmit]

70

[septiņdesmit]

70

[septiņdesmit]

[სამოცდაათი]

[samotsdaati]

29

[divdesmit deviņi]

29

[divdesmit deviņi]

29

[divdesmit deviņi]

[ოცდაცხრა]

[otsdatskhra]

21

[divdesmit viens]

21

[divdesmit viens]

21

[divdesmit viens]

[ოცდაერთი]

[otsdaerti]
28
[divdesmit astoņi]
[ოცდარვა]
[otsdarva]
70
[septiņdesmit]
[სამოცდაათი]
[samotsdaati]
29
[divdesmit deviņi]
[ოცდაცხრა]
[otsdatskhra]
21
[divdesmit viens]
[ოცდაერთი]
[otsdaerti]