0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

5

[pieci]

5

[pieci]

5

[pieci]

[ხუთი]

[khuti]

25

[divdesmit pieci]

25

[divdesmit pieci]

25

[divdesmit pieci]

[ოცდახუთი]

[otsdakhuti]

70

[septiņdesmit]

70

[septiņdesmit]

70

[septiņdesmit]

[სამოცდაათი]

[samotsdaati]

26

[divdesmit seši]

26

[divdesmit seši]

26

[divdesmit seši]

[ოცდაექვსი]

[otsdaekvsi]
5
[pieci]
[ხუთი]
[khuti]
25
[divdesmit pieci]
[ოცდახუთი]
[otsdakhuti]
70
[septiņdesmit]
[სამოცდაათი]
[samotsdaati]
26
[divdesmit seši]
[ოცდაექვსი]
[otsdaekvsi]