0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

96

[деведесет и шест]

[dyevyedyesyet i shyest]

96

[деведесет и шест]

[dyevyedyesyet i shyest]

96

[деведесет и шест]

[dyevyedyesyet i shyest]

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

[otkhmotsdatekvsmet'i]

88

[осумдесет и осум]

[osoomdyesyet i osoom]

88

[осумдесет и осум]

[osoomdyesyet i osoom]

88

[осумдесет и осум]

[osoomdyesyet i osoom]

[ოთხმოცდარვა]

[otkhmotsdarva]

82

[осумдесет и два]

[osoomdyesyet i dva]

82

[осумдесет и два]

[osoomdyesyet i dva]

82

[осумдесет и два]

[osoomdyesyet i dva]

[ოთხმოცდაორი]

[otkhmotsdaori]

22

[дваесет и два]

[dvayesyet i dva]

22

[дваесет и два]

[dvayesyet i dva]

22

[дваесет и два]

[dvayesyet i dva]

[ოცდაორი]

[otsdaori]
96
[деведесет и шест]
[dyevyedyesyet i shyest]
[ოთხმოცდათექვსმეტი]
[otkhmotsdatekvsmet'i]
88
[осумдесет и осум]
[osoomdyesyet i osoom]
[ოთხმოცდარვა]
[otkhmotsdarva]
82
[осумдесет и два]
[osoomdyesyet i dva]
[ოთხმოცდაორი]
[otkhmotsdaori]
22
[дваесет и два]
[dvayesyet i dva]
[ოცდაორი]
[otsdaori]