0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

90

[nitti]

90

[nitti]

90

[nitti]

[ოთხმოცდაათი]

[otkhmotsdaati]

42

[førtito], to og førti

42

[førtito], to og førti

42

[førtito], to og førti

[ორმოცდაორი]

[ormotsdaori]

65

[sekstifem]

65

[sekstifem]

65

[sekstifem]

[სამოცდახუთი]

[samotsdakhuti]

98

[nittiåtte]

98

[nittiåtte]

98

[nittiåtte]

[ოთხმოცდათვრამეტი]

[otkhmotsdatvramet'i]
90
[nitti]
[ოთხმოცდაათი]
[otkhmotsdaati]
42
[førtito], to og førti
[ორმოცდაორი]
[ormotsdaori]
65
[sekstifem]
[სამოცდახუთი]
[samotsdakhuti]
98
[nittiåtte]
[ოთხმოცდათვრამეტი]
[otkhmotsdatvramet'i]