0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

73

[syttitre]

73

[syttitre]

73

[syttitre]

[სამოცდაცამეტი]

[samotsdatsamet'i]

12

[tolv]

12

[tolv]

12

[tolv]

[თორმეტი]

[tormet'i]

88

[åttiåtte]

88

[åttiåtte]

88

[åttiåtte]

[ოთხმოცდარვა]

[otkhmotsdarva]

59

[femtini]

59

[femtini]

59

[femtini]

[ორმოცდაცხრამეტი]

[ormotsdatskhramet'i]
73
[syttitre]
[სამოცდაცამეტი]
[samotsdatsamet'i]
12
[tolv]
[თორმეტი]
[tormet'i]
88
[åttiåtte]
[ოთხმოცდარვა]
[otkhmotsdarva]
59
[femtini]
[ორმოცდაცხრამეტი]
[ormotsdatskhramet'i]