0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

56

[femtiseks]

56

[femtiseks]

56

[femtiseks]

[ორმოცდათექვსმეტი]

[ormotsdatekvsmet'i]

41

[førtien]

41

[førtien]

41

[førtien]

[ორმოცდაერთი]

[ormotsdaerti]

95

[nittifem]

95

[nittifem]

95

[nittifem]

[ოთხმოცდათხუთმეტი]

[otkhmotsdatkhutmet'i]

86

[åttiseks]

86

[åttiseks]

86

[åttiseks]

[ოთხმოცდაექვსი]

[otkhmotsdaekvsi]
56
[femtiseks]
[ორმოცდათექვსმეტი]
[ormotsdatekvsmet'i]
41
[førtien]
[ორმოცდაერთი]
[ormotsdaerti]
95
[nittifem]
[ოთხმოცდათხუთმეტი]
[otkhmotsdatkhutmet'i]
86
[åttiseks]
[ოთხმოცდაექვსი]
[otkhmotsdaekvsi]