0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

7

[sete]

7

[sete]

7

[sete]

[შვიდი]

[shvidi]

50

[cinquenta]

50

[cinquenta]

50

[cinquenta]

[ორმოცდაათი]

[ormotsdaati]

99

[noventa e nove]

99

[noventa e nove]

99

[noventa e nove]

[ოთხმოცდაცხრამეტი]

[otkhmotsdatskhramet'i]

4

[quatro]

4

[quatro]

4

[quatro]

[ოთხი]

[otkhi]
7
[sete]
[შვიდი]
[shvidi]
50
[cinquenta]
[ორმოცდაათი]
[ormotsdaati]
99
[noventa e nove]
[ოთხმოცდაცხრამეტი]
[otkhmotsdatskhramet'i]
4
[quatro]
[ოთხი]
[otkhi]