0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

63

[sessenta e três]

63

[sessenta e três]

63

[sessenta e três]

[სამოცდასამი]

[samotsdasami]

13

[treze]

13

[treze]

13

[treze]

[ცამეტი]

[tsamet'i]

92

[noventa e dois]

92

[noventa e dois]

92

[noventa e dois]

[ოთხმოცდათორმეტი]

[otkhmotsdatormet'i]

46

[quarenta e seis]

46

[quarenta e seis]

46

[quarenta e seis]

[ორმოცდაექვსი]

[ormotsdaekvsi]
63
[sessenta e três]
[სამოცდასამი]
[samotsdasami]
13
[treze]
[ცამეტი]
[tsamet'i]
92
[noventa e dois]
[ოთხმოცდათორმეტი]
[otkhmotsdatormet'i]
46
[quarenta e seis]
[ორმოცდაექვსი]
[ormotsdaekvsi]