0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

85

[восемьдесят пять]

[vosemʹdesyat pyatʹ]

85

[восемьдесят пять]

[vosemʹdesyat pyatʹ]

85

[восемьдесят пять]

[vosemʹdesyat pyatʹ]

[ოთხმოცდახუთი]

[otkhmotsdakhuti]

23

[двадцать три]

[dvadtsatʹ tri]

23

[двадцать три]

[dvadtsatʹ tri]

23

[двадцать три]

[dvadtsatʹ tri]

[ოცდასამი]

[otsdasami]

44

[сорок четыре]

[sorok chetyre]

44

[сорок четыре]

[sorok chetyre]

44

[сорок четыре]

[sorok chetyre]

[ორმოცდაოთხი]

[ormotsdaotkhi]

71

[семьдесят один]

[semʹdesyat odin]

71

[семьдесят один]

[semʹdesyat odin]

71

[семьдесят один]

[semʹdesyat odin]

[სამოცდათერთმეტი]

[samotsdatertmet'i]
85
[восемьдесят пять]
[vosemʹdesyat pyatʹ]
[ოთხმოცდახუთი]
[otkhmotsdakhuti]
23
[двадцать три]
[dvadtsatʹ tri]
[ოცდასამი]
[otsdasami]
44
[сорок четыре]
[sorok chetyre]
[ორმოცდაოთხი]
[ormotsdaotkhi]
71
[семьдесят один]
[semʹdesyat odin]
[სამოცდათერთმეტი]
[samotsdatertmet'i]