0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

62

[dvainšestdeset]

62

[dvainšestdeset]

62

[dvainšestdeset]

[სამოცდაორი]

[samotsdaori]

63

[triinšestdeset]

63

[triinšestdeset]

63

[triinšestdeset]

[სამოცდასამი]

[samotsdasami]

3

[tri]

3

[tri]

3

[tri]

[სამი]

[sami]

58

[oseminpetdeset]

58

[oseminpetdeset]

58

[oseminpetdeset]

[ორმოცდათვრამეტი]

[ormotsdatvramet'i]
62
[dvainšestdeset]
[სამოცდაორი]
[samotsdaori]
63
[triinšestdeset]
[სამოცდასამი]
[samotsdasami]
3
[tri]
[სამი]
[sami]
58
[oseminpetdeset]
[ორმოცდათვრამეტი]
[ormotsdatvramet'i]