0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

48

[dyzetёetetё]

48

[dyzetёetetё]

48

[dyzetёetetё]

[ორმოცდარვა]

[ormotsdarva]

66

[gjashtёdhjetёegjashtё]

66

[gjashtёdhjetёegjashtё]

66

[gjashtёdhjetёegjashtё]

[სამოცდაექვსი]

[samotsdaekvsi]

5

[pesё]

5

[pesё]

5

[pesё]

[ხუთი]

[khuti]

83

[tetёdhjetёetre]

83

[tetёdhjetёetre]

83

[tetёdhjetёetre]

[ოთხმოცდასამი]

[otkhmotsdasami]
48
[dyzetёetetё]
[ორმოცდარვა]
[ormotsdarva]
66
[gjashtёdhjetёegjashtё]
[სამოცდაექვსი]
[samotsdaekvsi]
5
[pesё]
[ხუთი]
[khuti]
83
[tetёdhjetёetre]
[ოთხმოცდასამი]
[otkhmotsdasami]