0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

4

[fyra]

4

[fyra]

4

[fyra]

[ოთხი]

[otkhi]

9

[nio]

9

[nio]

9

[nio]

[ცხრა]

[tskhra]

19

[nitton]

19

[nitton]

19

[nitton]

[ცხრამეტი]

[tskhramet'i]

41

[fyrtioett]

41

[fyrtioett]

41

[fyrtioett]

[ორმოცდაერთი]

[ormotsdaerti]
4
[fyra]
[ოთხი]
[otkhi]
9
[nio]
[ცხრა]
[tskhra]
19
[nitton]
[ცხრამეტი]
[tskhramet'i]
41
[fyrtioett]
[ორმოცდაერთი]
[ormotsdaerti]