0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

28

[ఇరవై ఎనిమిది]

[Iravai enimidi]

28

[ఇరవై ఎనిమిది]

[Iravai enimidi]

28

[ఇరవై ఎనిమిది]

[Iravai enimidi]

[ოცდარვა]

[otsdarva]

71

[డెబ్బై ఒకటి]

[Ḍebbai okaṭi]

71

[డెబ్బై ఒకటి]

[Ḍebbai okaṭi]

71

[డెబ్బై ఒకటి]

[Ḍebbai okaṭi]

[სამოცდათერთმეტი]

[samotsdatertmet'i]

99

[తొంభై తొమ్మిది]

[Tombhai tom'midi]

99

[తొంభై తొమ్మిది]

[Tombhai tom'midi]

99

[తొంభై తొమ్మిది]

[Tombhai tom'midi]

[ოთხმოცდაცხრამეტი]

[otkhmotsdatskhramet'i]

95

[తొంభై ఐదు]

[Tombhai aidu]

95

[తొంభై ఐదు]

[Tombhai aidu]

95

[తొంభై ఐదు]

[Tombhai aidu]

[ოთხმოცდათხუთმეტი]

[otkhmotsdatkhutmet'i]
28
[ఇరవై ఎనిమిది]
[Iravai enimidi]
[ოცდარვა]
[otsdarva]
71
[డెబ్బై ఒకటి]
[Ḍebbai okaṭi]
[სამოცდათერთმეტი]
[samotsdatertmet'i]
99
[తొంభై తొమ్మిది]
[Tombhai tom'midi]
[ოთხმოცდაცხრამეტი]
[otkhmotsdatskhramet'i]
95
[తొంభై ఐదు]
[Tombhai aidu]
[ოთხმოცდათხუთმეტი]
[otkhmotsdatkhutmet'i]