0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

13

[สิบสาม]

13

[สิบสาม]

13

[สิบสาม]

[ცამეტი]

[tsamet'i]

55

[ห้าสิบห้า]

55

[ห้าสิบห้า]

55

[ห้าสิบห้า]

[ორმოცდათხუთმეტი]

[ormotsdatkhutmet'i]

63

[หกสิบสาม]

63

[หกสิบสาม]

63

[หกสิบสาม]

[სამოცდასამი]

[samotsdasami]

56

[ห้าสิบหก]

56

[ห้าสิบหก]

56

[ห้าสิบหก]

[ორმოცდათექვსმეტი]

[ormotsdatekvsmet'i]
13
[สิบสาม]
[ცამეტი]
[tsamet'i]
55
[ห้าสิบห้า]
[ორმოცდათხუთმეტი]
[ormotsdatkhutmet'i]
63
[หกสิบสาม]
[სამოცდასამი]
[samotsdasami]
56
[ห้าสิบหก]
[ორმოცდათექვსმეტი]
[ormotsdatekvsmet'i]