0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

61

[ሱሳንሓደን]

[susaniḥadeni]

61

[ሱሳንሓደን]

[susaniḥadeni]

61

[ሱሳንሓደን]

[susaniḥadeni]

[სამოცდაერთი]

[samotsdaerti]

40

[ኣርብዓ]

[aribi‘a]

40

[ኣርብዓ]

[aribi‘a]

40

[ኣርብዓ]

[aribi‘a]

[ორმოცი]

[ormotsi]

79

[ሰብዓንትሽዓተን]

[sebi‘anitishi‘ateni]

79

[ሰብዓንትሽዓተን]

[sebi‘anitishi‘ateni]

79

[ሰብዓንትሽዓተን]

[sebi‘anitishi‘ateni]

[სამოცდაცხრამეტი]

[samotsdatskhramet'i]

20

[ዕስራ]

[‘isira]

20

[ዕስራ]

[‘isira]

20

[ዕስራ]

[‘isira]

[ოცი]

[otsi]
61
[ሱሳንሓደን]
[susaniḥadeni]
[სამოცდაერთი]
[samotsdaerti]
40
[ኣርብዓ]
[aribi‘a]
[ორმოცი]
[ormotsi]
79
[ሰብዓንትሽዓተን]
[sebi‘anitishi‘ateni]
[სამოცდაცხრამეტი]
[samotsdatskhramet'i]
20
[ዕስራ]
[‘isira]
[ოცი]
[otsi]