0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

73

[Bảy mươi ba]

73

[Bảy mươi ba]

73

[Bảy mươi ba]

[სამოცდაცამეტი]

[samotsdatsamet'i]

16

[Mười sáu]

16

[Mười sáu]

16

[Mười sáu]

[თექვსმეტი]

[tekvsmet'i]

92

[Chín mươi hai]

92

[Chín mươi hai]

92

[Chín mươi hai]

[ოთხმოცდათორმეტი]

[otkhmotsdatormet'i]

83

[Tám mươi ba]

83

[Tám mươi ba]

83

[Tám mươi ba]

[ოთხმოცდასამი]

[otkhmotsdasami]
73
[Bảy mươi ba]
[სამოცდაცამეტი]
[samotsdatsamet'i]
16
[Mười sáu]
[თექვსმეტი]
[tekvsmet'i]
92
[Chín mươi hai]
[ოთხმოცდათორმეტი]
[otkhmotsdatormet'i]
83
[Tám mươi ba]
[ოთხმოცდასამი]
[otkhmotsdasami]