0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

8

[Tám]

8

[Tám]

8

[Tám]

[რვა]

[rva]

10

[Mười]

10

[Mười]

10

[Mười]

[ათი]

[ati]

4

[Bốn]

4

[Bốn]

4

[Bốn]

[ოთხი]

[otkhi]

22

[Hai mươi hai]

22

[Hai mươi hai]

22

[Hai mươi hai]

[ოცდაორი]

[otsdaori]
8
[Tám]
[რვა]
[rva]
10
[Mười]
[ათი]
[ati]
4
[Bốn]
[ოთხი]
[otkhi]
22
[Hai mươi hai]
[ოცდაორი]
[otsdaori]