0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

96[九十六]

[九十六]

[Jiǔshíliù]

96[九十六]

[九十六]

[Jiǔshíliù]

96[九十六]

[九十六]

[Jiǔshíliù]

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

[otkhmotsdatekvsmet'i]

21[二十一]

[二十一]

[Èrshíyī]

21[二十一]

[二十一]

[Èrshíyī]

21[二十一]

[二十一]

[Èrshíyī]

[ოცდაერთი]

[otsdaerti]

58[五十八]

[五十八]

[Wǔshíbā]

58[五十八]

[五十八]

[Wǔshíbā]

58[五十八]

[五十八]

[Wǔshíbā]

[ორმოცდათვრამეტი]

[ormotsdatvramet'i]

64[六十四]

[六十四]

[Liùshísì]

64[六十四]

[六十四]

[Liùshísì]

64[六十四]

[六十四]

[Liùshísì]

[სამოცდაოთხი]

[samotsdaotkhi]
96[九十六]
[九十六]
[Jiǔshíliù]
[ოთხმოცდათექვსმეტი]
[otkhmotsdatekvsmet'i]
21[二十一]
[二十一]
[Èrshíyī]
[ოცდაერთი]
[otsdaerti]
58[五十八]
[五十八]
[Wǔshíbā]
[ორმოცდათვრამეტი]
[ormotsdatvramet'i]
64[六十四]
[六十四]
[Liùshísì]
[სამოცდაოთხი]
[samotsdaotkhi]