0

0

მოსასმენი ტესტი. პირველრიგში მოისმინეთ ჩანაწერი:   

82[八十二]

[八十二]

[Bāshí'èr]

82[八十二]

[八十二]

[Bāshí'èr]

82[八十二]

[八十二]

[Bāshí'èr]

[ოთხმოცდაორი]

[otkhmotsdaori]

1[一]

[一]

[Yī]

1[一]

[一]

[Yī]

1[一]

[一]

[Yī]

[ერთი]

[erti]

33[三十三]

[三十三]

[Sānshísān]

33[三十三]

[三十三]

[Sānshísān]

33[三十三]

[三十三]

[Sānshísān]

[ოცდაცამეტი]

[otsdatsamet'i]

96[九十六]

[九十六]

[Jiǔshíliù]

96[九十六]

[九十六]

[Jiǔshíliù]

96[九十六]

[九十六]

[Jiǔshíliù]

[ოთხმოცდათექვსმეტი]

[otkhmotsdatekvsmet'i]
82[八十二]
[八十二]
[Bāshí'èr]
[ოთხმოცდაორი]
[otkhmotsdaori]
1[一]
[一]
[Yī]
[ერთი]
[erti]
33[三十三]
[三十三]
[Sānshísān]
[ოცდაცამეტი]
[otsdatsamet'i]
96[九十六]
[九十六]
[Jiǔshíliù]
[ოთხმოცდათექვსმეტი]
[otkhmotsdatekvsmet'i]