0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

‫45

[چهل و پنج]‬

[che-hel-o-panj]

‫45

[چهل و پنج]‬

[che-hel-o-panj]

‫45

[چهل و پنج]‬

[che-hel-o-panj]

[ನಲವತ್ತ ಐದು]

[Nalavatta aidu]

‫75

[هفتاد و پنج]‬

[haftâd-o-panj]

‫75

[هفتاد و پنج]‬

[haftâd-o-panj]

‫75

[هفتاد و پنج]‬

[haftâd-o-panj]

[ಎಪ್ಪತೈದು]

[Eppataidu]

‫71

[هفتاد و یک]‬

[haftâd-o-yek]

‫71

[هفتاد و یک]‬

[haftâd-o-yek]

‫71

[هفتاد و یک]‬

[haftâd-o-yek]

[ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು]

[Eppattondu]

‫17

[هفده]‬

[hef-dah]

‫17

[هفده]‬

[hef-dah]

‫17

[هفده]‬

[hef-dah]

[ಹದಿನೇಳು]

[hadinēḷu]
‫45
[چهل و پنج]‬
[che-hel-o-panj]
[ನಲವತ್ತ ಐದು]
[Nalavatta aidu]
‫75
[هفتاد و پنج]‬
[haftâd-o-panj]
[ಎಪ್ಪತೈದು]
[Eppataidu]
‫71
[هفتاد و یک]‬
[haftâd-o-yek]
[ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು]
[Eppattondu]
‫17
[هفده]‬
[hef-dah]
[ಹದಿನೇಳು]
[hadinēḷu]