0

0

ಕೇಳುವ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಮೊದಲ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ:   

‫18

[اٹھارہ]‬

‫18

[اٹھارہ]‬

‫18

[اٹھارہ]‬

[ಹದಿನೆಂಟು]

[Hadineṇṭu]

‫6

[چھ]‬

‫6

[چھ]‬

‫6

[چھ]‬

[ಆರು]

[Āru]

‫13

[تیرہ]‬

‫13

[تیرہ]‬

‫13

[تیرہ]‬

[ಹದಿಮೂರು]

[Hadimūru]

‫70

[ستّر]‬

‫70

[ستّر]‬

‫70

[ستّر]‬

[ಎಪ್ಪತ್ತು]

[Eppattu]
‫18
[اٹھارہ]‬
[ಹದಿನೆಂಟು]
[Hadineṇṭu]
‫6
[چھ]‬
[ಆರು]
[Āru]
‫13
[تیرہ]‬
[ಹದಿಮೂರು]
[Hadimūru]
‫70
[ستّر]‬
[ಎಪ್ಪತ್ತು]
[Eppattu]