0

0

Klausymo testas. Pirmiausia išklausykite įrašą   

79

[เจ็ดสิบเก้า]

79

[เจ็ดสิบเก้า]

79

[เจ็ดสิบเก้า]

[septyniasdešimt devyni]

80

[แปดสิบ]

80

[แปดสิบ]

80

[แปดสิบ]

[aštuoniasdešimt]

21

[ยี่สิบเอ็ด]

21

[ยี่สิบเอ็ด]

21

[ยี่สิบเอ็ด]

[dvidešimt vienas]

81

[แปดสิบเอ็ด]

81

[แปดสิบเอ็ด]

81

[แปดสิบเอ็ด]

[aštuoniasdešimt vienas]

79
[เจ็ดสิบเก้า]
[septyniasdešimt devyni]
80
[แปดสิบ]
[aštuoniasdešimt]
21
[ยี่สิบเอ็ด]
[dvidešimt vienas]
81
[แปดสิบเอ็ด]
[aštuoniasdešimt vienas]