0

0

Klausīšanās pārbaudījums. Noklausieties vispirms balss ierakstu:   

60

[sestig]

60

[sestig]

60

[sestig]

[sešdesmit]

61

[een en sestig]

61

[een en sestig]

61

[een en sestig]

[sešdesmit viens]

29

[nege en twintig]

29

[nege en twintig]

29

[nege en twintig]

[divdesmit deviņi]

13

[dertien]

13

[dertien]

13

[dertien]

[trīspadsmit]

60
[sestig]
[sešdesmit]
61
[een en sestig]
[sešdesmit viens]
29
[nege en twintig]
[divdesmit deviņi]
13
[dertien]
[trīspadsmit]