0

0

Klausīšanās pārbaudījums. Noklausieties vispirms balss ierakstu:   

23

[vint-i-tres]

23

[vint-i-tres]

23

[vint-i-tres]

[divdesmit trīs]

70

[setanta]

70

[setanta]

70

[setanta]

[septiņdesmit]

60

[seixanta]

60

[seixanta]

60

[seixanta]

[sešdesmit]

58

[cinquanta-vuit]

58

[cinquanta-vuit]

58

[cinquanta-vuit]

[piecdesmit astoņi]

23
[vint-i-tres]
[divdesmit trīs]
70
[setanta]
[septiņdesmit]
60
[seixanta]
[sešdesmit]
58
[cinquanta-vuit]
[piecdesmit astoņi]